Entitats en xarxa - Portal d'Entitats de Bellpuig - Inici

Entitat destacada

Diables de Bellpuig
Les Entitats del Portal
Bellpuig 1

Agenda

Atenció infància-joventut
Serveis que ofereix AMPA
Atenció infància-joventut
Atenció infància-joventut
pàgina  1 2 3   >

Notícies

Curs 2018/2019
Quotes
QUOTA MENSUAL:......................... 98,00 €

Matí de 9 a 13h.
Tarda de 15 a 17h.

SERVEI EXTRAODINARI

de 8 a 9h i de 17 a 19:00h segons la necessitat familiar.

1 hora diària durant un mes: ..........20,00 €

2 hores diàries duran un mes: ..........35,00 €

1 hora esporàdica.......... 2 €

MATERIAL:........................ 46,50 €

ASSEGURANÇA ESCOLAR:...............14.50 €

QUOTA AMPA: ...............................35 €/família + 4 € fill/a per l'assegurança (aquesta última és obligatòria per tots els alumnes).

MENJADOR FIXE..........5'75 €/dia, socis AMPA.


MENJADOR ESPORÀDIC..........6 ,20 €/dia,socis AMPA.

No socis 7€/dia.

Els nadons degut a què en aquesta edat, la dieta és clarament diferenciada(llet maternal, introducció progressiva d'aliments ,...) El servei de menjador ofereix la possibilitat a aquest grup que el menjar es dugui fet de casa.

En aquets casos el preu és de .......... 4,10 €/dia

PER CADA REBUT RETORNAT S'ABONARÀ 4 € EN CONCEPTE DE DESPESES.

SI NO ES FA ÚS DE LA PLAÇA DE LA LLAR DURANT 3 MESOS CONSECUTIUS, SENSE CAUSA JUSTIFICADA, I HAVENT ALUMNES EN LLISTA D'ESPERA EL NEN/A ES DONARÀ DE BAIXA.

UN COP L'ALUMNE HAGI COMENÇAT EL CURS A L'ESCOLA BRESSOL, HAURÀ DE PAGAR TOTES LES SEVES QUOTES ÍNTEGRES, FINS A FINAL DE CURS, LLEVAT QUE ES DONI DE BAIXA.

A PARTIR DEL SEGON REBUT CONSECUTIU RETORNAT, S'ENTENDRÀ QUE EL NEN/A ES DÓNA DE BAIXA.

EL PAGAMENT DEL MATERIAL I DE L'ASSEGURANÇA ESOLAR ÉS REALITZARÀ A L'AGOST, I SI EL CURS HA COMENÇAT, AQUEST S'ABONARÀ EN EL MOMENT DE LA PREINSCRIPCIÓ.

SOBRE ELS CONCEPTES DE MATERIAL, (ASSEGURANÇA ESCOLAR:NO ES REBAIXA), ES GAUDIRÀ D'UNA BONIFICACIÓ DEL 25% QUAN S'INSCRIGUI UN SEGON GERMÀ, I EN CASOS D'INSCRIPCIÓ DE TRES O MÉS GERMANS, LES SEGONES MATRÍCULES I POSTERIORS TINDRÁN UNA BONIFICACIÓ DEL 50%.

AQUESTES FAMILIES TAMBÉ DISPOSARAN D'UN DESCOMPTE EN LA QUOTA MENSUAL DEL 10%.

 Iniciativa promoguda per: Ajuntament de Bellpuig Patrocinat per: Diputació de Lleida
ClicPortal