Entitats en xarxa - Portal d'Entitats de Bellpuig - Inici

Entitat destacada

Ajuntament de Bellpuig
Les Entitats del Portal
Oficina de turisme

Agenda

Atenció infància-joventut
Atenció infància-joventut
Atenció infància-joventut
pàgina  1 2 3   >

Notícies

Curs 2019/2020
Quotes
QUOTA MENSUAL:......................... 100,00 €

Matí de 9 a 13h.
Tarda de 15 a 17h.

SERVEI EXTRAORDINARI

de 8 a 9h i de 17 a 19:00h segons la necessitat familiar.

1 hora diària durant un mes: ..........25,00 €

2 hores diàries duran un mes: ..........40,00 €

1 hora esporàdica.......... 2 €

MATERIAL:........................ 47,50 €

ASSEGURANÇA ESCOLAR:...............15.00 €

QUOTA AMPA: ...............................35 €/família

MENJADOR FIXES..........5'80 €/dia


MENJADOR ESPORÀDIC..........6 ,25 €/dia


Els nadons degut a què en aquesta edat, la dieta és clarament diferenciada(llet maternal, introducció progressiva d'aliments ,...) El servei de menjador ofereix la possibilitat a aquest grup que el menjar es dugui fet de casa.

En aquests casos el preu és de .......... 4,10 €/dia

PER CADA REBUT RETORNAT S'ABONARÀ 4 € EN CONCEPTE DE DESPESES.

SI NO ES FA ÚS DE LA PLAÇA DE LA LLAR DURANT 3 MESOS CONSECUTIUS, SENSE CAUSA JUSTIFICADA, I HAVENT ALUMNES EN LLISTA D'ESPERA EL NEN/A ES DONARÀ DE BAIXA.

UN COP L'ALUMNE HAGI COMENÇAT EL CURS A L'ESCOLA BRESSOL, HAURÀ DE PAGAR TOTES LES SEVES QUOTES ÍNTEGRES, FINS A FINAL DE CURS, LLEVAT QUE ES DONI DE BAIXA.

A PARTIR DEL SEGON REBUT CONSECUTIU RETORNAT, S'ENTENDRÀ QUE EL NEN/A ES DÓNA DE BAIXA.

EL PAGAMENT DEL MATERIAL I DE L'ASSEGURANÇA ESOLAR ÉS REALITZARÀ A L'AGOST, I SI EL CURS HA COMENÇAT, AQUEST S'ABONARÀ EN EL MOMENT DE LA PREINSCRIPCIÓ.

LES FAMÍLIES AMB 2 O MÉS GERMANS A LA LLAR, GAUDIRAN D'UNA BONIFICACIÓ DEL 25% EN ELS CONCEPTES DE MATERIAL I ASSEGURANÇA ESCOLAR I D'UN 10% RESPECTE A LA QUOTA MENSUAL EN UNA D'ELLES.

 Iniciativa promoguda per: Ajuntament de Bellpuig Patrocinat per: Diputació de Lleida
ClicPortal